Banner website Lương Thiên Bảo
Sản phẩm
Quảng cáo
 
Quảng cáo Tyren
Tìm kiếm
SP Ty Ren, Thanh ren
Highslide JS
Ty ren Inox - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Ty ren Inox
Mã số: TR01
Giá bán: Liên hệ
Highslide JS
Ty ren / Thanh ren - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Ty ren / Thanh ren
Mã số: TR02
Giá bán: Liên hệ
Highslide JS
Nối ty ren - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Nối ty ren
Mã số: TR003
Giá bán: Liên hệ
SP Thép V, U, I, H
Highslide JS
Thép V các loại - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Thép V các loại
Mã số: V01
Giá bán:
Highslide JS
Thép U các loại - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Thép U các loại
Mã số: U01
Giá bán:
Highslide JS
Thép I, Thép Hộp - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Thép I, Thép Hộp
Mã số: H01
Giá bán:
SP Bulong Cấp độ cao 8.8
Highslide JS
Bulông ren nửa 8.8 - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Bulông ren nửa 8.8
Mã số: BL01
Giá bán: Liên hệ
Highslide JS
Bulông cường độ cao - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Bulông cường độ cao
Mã số: BL02
Giá bán: Liên hệ
Highslide JS
Bulông đầu dù 8.8 - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Bulông đầu dù 8.8
Mã số: BL03
Giá bán: Liên hệ
SP Bulong Cấp độ thường
Nhà cung cấp bulong, ốc vít( bulon/bulông) cường độ cao chuyên nghiệp cho các ngành xây dựng, cơ khí, đóng tàu, điện, dầu khí, bảo trì bảo dưỡng dây chuyến, thiết bị...
Highslide JS
Bulong NEO - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Bulong NEO
Mã số: BK01
Giá bán: Liên hệ
Highslide JS
Bulông mạ kẽm - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Bulông mạ kẽm
Mã số: BK02
Giá bán: Liên hệ
Highslide JS
Bulông đầu bông - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Bulông đầu bông
Mã số: BK03
Giá bán: Liên hệ
SP Bulong Inox (201, 304)
Highslide JS
Bulông inox DIN 931 - 933 - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Bulông inox DIN 931 - 933
Mã số: BL001
Giá bán: Liên hệ
Highslide JS
Bulông đầu bông (Inox) - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Bulông đầu bông (Inox)
Mã số: BL002
Giá bán: Liên hệ
Highslide JS
BuLông inox - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
BuLông inox
Mã số: BL003
Giá bán: Liên hệ
SP Pad treo - Đai treo
Highslide JS
Đai treo 2 mảnh - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Đai treo 2 mảnh
Mã số: ĐT01
Giá bán: Liên hệ
Highslide JS
Đai treo - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Đai treo
Mã số: ĐT02
Giá bán: Liên hệ
Highslide JS
Cùm treo Ống nước - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Cùm treo Ống nước
Mã số: ĐT03
Giá bán: Liên hệ
SP Đai treo Omega, Cùm treo Omega
Highslide JS
Cùm treo Omega - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Cùm treo Omega
Mã số: OM01
Giá bán: Liên hệ
Highslide JS
Cùm treo ống kiểu Clevis (Clevis Pipe Hanger) - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Cùm treo ống kiểu Clevis (Clevis Pipe Hanger)
Mã số: CL01
Giá bán: Liên hệ
Highslide JS
Cùm treo Omega mỏng - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Cùm treo Omega mỏng
Mã số: OM2
Giá bán: Liên hệ
SP Đai Ốc (Ecu, Tán)
Highslide JS
Tán bông - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Tán bông
Mã số: TB01
Giá bán: Liên hệ
Highslide JS
Tán mạ kẽm - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Tán mạ kẽm
Mã số: TC03
Giá bán: Liên hệ
Highslide JS
Tán bầu - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Tán bầu
Mã số: TB01
Giá bán: Liên hệ
SP Long Đền
Highslide JS
Long đền phẳng - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Long đền phẳng
Mã số: 001
Giá bán: Liên hệ
Highslide JS
Long đền vênh - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Long đền vênh
Mã số: 002
Giá bán: Liên hệ
Highslide JS
Long Đền các loại - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Long Đền các loại
Mã số: 003
Giá bán: Liên hệ
SP Tắc kê đạn, Nở đạn, Nở đóng (Anchor in drop)
Highslide JS
Tắc kê đạn (Anchor in drop) - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Tắc kê đạn (Anchor in drop)
Mã số: TKĐ01
Giá bán: Liên hệ
Highslide JS
Tắc kê đạn Inox - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Tắc kê đạn Inox
Mã số: TKĐ02
Giá bán: Liên hệ
SP Tắc kê sắt, Nở rút, Nở sắt (Anchor bolt)
Highslide JS
Tắc kê sắt - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Tắc kê sắt
Mã số: TKS01
Giá bán: Liên hệ
Highslide JS
Tắc kê rút Inox - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Tắc kê rút Inox
Mã số: TKS02
Giá bán: Liên hệ
SP Vít, Vít xoắn, Tắc kê nhựa
Highslide JS
Vít xoắn - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Vít xoắn
Mã số: V01
Giá bán: Liên hệ
Highslide JS
Vít dù - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Vít dù
Mã số: V02
Giá bán: Liên hệ
Highslide JS
Vít đầu dù đuôi cá/ Vít xé/ Vít bắn sắt - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Vít đầu dù đuôi cá/ Vít xé/ Vít bắn sắt
Mã số: DC01
Giá bán: Liên hệ
SP Vít tole + Vít gỗ
Highslide JS
Vít gỗ răng thưa - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Vít gỗ răng thưa
Mã số: V02
Giá bán: Liên hệ
Highslide JS
Vít bắn tôn - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Vít bắn tôn
Mã số: V03
Giá bán: Liên hệ
Highslide JS
Vít răng thưa - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Vít răng thưa
Mã số: V01
Giá bán: Liên hệ
SP Cùm Ubolt - Cùm Ubolt lá - CÙM XOAY GIÀN GIÁO
Highslide JS
Cùm Ubolt Lá - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Cùm Ubolt Lá
Mã số: U01
Giá bán: Liên hệ
Highslide JS
Ubolt - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Ubolt
Mã số: U02
Giá bán: Liên hệ
Highslide JS
Cùm xoay giàn giáo - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Cùm xoay giàn giáo
Mã số: CX01
Giá bán: Liên hệ
SP Cùm xà gồ - Kẹp xà gồ
Highslide JS
Cùm chữ C - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Cùm chữ C
Mã số: C01
Giá bán: Liên hệ
Highslide JS
Cùm chữ T - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Cùm chữ T
Mã số: T01
Giá bán: Liên hệ
Highslide JS
Kẹp xà gồ / Kẹp dầm D - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Kẹp xà gồ / Kẹp dầm D
Mã số: D01
Giá bán: Liên hệ
SP Thanh chống đa năng, Kẹp SKI
Highslide JS
Thanh chống đa năng có đục lỗ - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Thanh chống đa năng có đục lỗ
Mã số: DN01
Giá bán:
Highslide JS
Thanh chống đa năng không đục lỗ - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Thanh chống đa năng không đục lỗ
Mã số: DN02
Giá bán:
Highslide JS
Kẹp treo SKI - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Kẹp treo SKI
Mã số: KT01
Giá bán:
SP Ty treo trần, Pad L, Tăng đưa
Highslide JS
Ty treo trần thach cao M4 - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Ty treo trần thach cao M4
Mã số: TT01
Giá bán: Liên hệ
Highslide JS
Pad L / Pad vuông - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Pad L / Pad vuông
Mã số: P01
Giá bán: Liên hệ
Highslide JS
Tăng đưa - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Tăng đưa
Mã số: TĐT01
Giá bán: Liên hệ
SP Đinh thép, Đinh kẽm, River rút
Highslide JS
Đinh thép - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Đinh thép
Mã số: ĐT01
Giá bán: Liên hệ
Highslide JS
Đinh kẽm - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Đinh kẽm
Mã số: ĐK01
Giá bán: Liên hệ
Highslide JS
River rút - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
River rút
Mã số: R01
Giá bán: Liên hệ
Cáp, Ốc xiết cáp, tăng đơ các loại...
Highslide JS
Cáp, dây cáp - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Cáp, dây cáp
Mã số: TĐ01
Giá bán: Liên hệ
Highslide JS
Ốc xiết cáp - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Ốc xiết cáp
Mã số: TĐ02
Giá bán: Liên hệ
Highslide JS
Tăng đơ - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Tăng đơ
Mã số: TĐ3
Giá bán: Liên hệ
Nhựa Teflon, Nhựa Bakalite
Highslide JS
Nhựa Teflon dạng tấm - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Nhựa Teflon dạng tấm
Mã số: T01
Giá bán:
Highslide JS
Nhựa Teflon dạng cây - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Nhựa Teflon dạng cây
Mã số: T02
Giá bán:
Highslide JS
Nhựa Bakelite - Tyren, Cùm Treo, Đai Treo, Bulong, Tán, Tắc kê sắt...
Nhựa Bakelite
Mã số: NB01
Giá bán:
Ty ren, thanh ren nhúng kẽm nóng
Đai treo, cùm treo...nhúng kẽm nóng
Bulong, đai ốc nhúng kẽm nóng
GIA CÔNG CƠ KHÍ THEO BẢN VẼ
HÌNH ẢNH
Hỗ trợ trực tuyến
 
P. Kinh doanh
 
 0909 228 569
    Ấn vào đây để chat!  
 
P. Kinh doanh
 
 090 687 2292
    Ấn vào đây để chat!  
 
P. Kinh doanh
 
 0902 704 025
    Ấn vào đây để chat!  
 
P. Kinh doanh
 
 09 1889 4567
    Ấn vào đây để chat!  
Tin nổi bật
Đối tác
Sản phẩm nổi bật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LƯƠNG THIÊN BẢO
Địa chỉ: 59/11/44 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, TPHCM - ĐT: 08. 73009968 - FAX: 08. 73027968
Email: info@luongthienbao.com - Website: www.luongthienbao.com
Bảo trì: kingweb.vn